Ocena brak

WYDATKI PUBLICZNE (POJĘCIE, KLASYFIKACJA, STRUKTURA)

Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011

Wydatki publiczne : planowane i uchwalane w ramach takich planów finansowych jak budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowe i samorządowe fundusze celowe. Wielkość środków przeznaczonych na powyższe plany na wydatki publiczne sa dyrektywne dla wykonawców tych planów chociaż ich wysokość może ulec zmianie.

Wydatki powinny być dokonywane 

a) w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów

b) w sposób umożliwiających terminową realizację zadań

c) w wysokości i terminach wynikających z wynikających wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Struktura wydatków publicznych

1) wydatki budżetowe stanowiły 49.5% całości wydatków publicznych w porównaniu z 95 rokiem nastąpił spadek udziału wydatków budżetowych w wydatkach publicznych

2) w układzie podmiotowo-organizacyjnym najwiekszą część wydatków finalnych wydatkowały fundusze celowe, w kolejności malejąc3ej budżet państwa budżety samorządowe

3) ustrój terytorialny państwa – wydatki rzadowe, samorzadowe, publiczne w porównaniu z 95 nastąpiło niemalże podwjenie udziału wydatków samorzadowych w wydatkach publicznych

Podobne prace

Do góry