Ocena brak

Wydatki i rozchody budżetu województwa

Autor /Witold Dodano /09.12.2011

Wydatki budżetu województwa.

Wydatki budżetu województwa sklasyfikować można analogiczne do budżetu państwa, gminy oraz powiatu.(przepisać)

Jeśli chodzi o kryterium przedmiotowe klasyfikacji to wydatki budżetu województwa można podzielić na pięć grup:

 1. wydatki związane z funkcjonowaniem administracji województwa, czyli wydatki związane z utrzymaniem pracowników zatrudnionych w urzędzie marszałkowskim, diety oraz inne wydatki radnych województwa, wydatki związane z utrzymaniem obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów służących administracji województwa, wydatki związane z obronnością, z bezpieczeństwem publicznym,

 2. wydatki związane z edukacją publiczną, w tym wydatki na szkoły wyższe, wydatki związane z prowadzeniem publicznych zakładów kształcenia i doskonalenia nauczycieli, wydatki na biblioteki pedagogiczne i inne wydatki na kulturę i ochronę dóbr kultury,

 3. wydatki na pomoc społeczną i politykę prorodzinną,

 4. wydatki związane z gospodarką wodną, utrzymaniem dróg publicznych, transportu (linie kolejowe o znaczeniu regionalnym),

 5. wydatki związane z obsługą długu województwa, a więc wydatki związane z oprocentowaniem kredytów, pożyczek, oprocentowaniem lub dyskontem papierów wartościowych.

Natomiast klasyfikując wydatki uwzględniając kryterium ekonomiczne wydatki budżetu województwa można podzielić na:

 1. bieżące,

 2. inwestycyjne,

 3. związane z obsługą długu województwa.

Rozchody

Rozchodami budżetu województwa będą:

 1. środki przeznaczone na wykup wyemitowanych papierów wartościowych,

 2. spłatę pożyczek,

 3. spłatę kredytów.

Podobne prace

Do góry