Ocena brak

Wydarzenia punktualne i niepunktualne w okresie dzieciństwa i dorastania - Zegar społeczny a zmiany wspólne

Autor /Horacy123 Dodano /03.07.2011

Zegar społeczny wyznacza, jakim oczekiwaniom społecznym podlegamy w kolejnych okresach naszego życia. Inne są one w odniesieniu do dzieci, młodzieży i osób dorosłych, inne w stosunku do małego dziecka i nieco starszego, czasami całkowicie odmienne w stosunku do dziewczynek i chłopców w tym samym wieku. Oczekiwania i związane z nimi zadania, jakie człowiek ma do spełnienia, powodują, iż kolejno w trakcie naszego życia stajemy przed innymi wyzwaniami, z czym innym musimy się zmagać, inaczej oceniane są nasze osiągnięcia.

Zmiany wywoływane działaniem zegara społecznego H. Bee określa jako zmiany wspólne, pokoleniowe. Wynika to z faktu, iż ludzie podlegający tym samym oczekiwaniom społecznym, uczestniczący w podobnych wydarzeniach społecznych i podejmujący zbliżone zadania, stają się bardziej do siebie podobni niż osoby wykonujące inne zadania czy uczestniczący w innych sytuacjach, nawet, jeżeli pochodzą z tej samej warstwy wiekowej.

Do góry