Ocena brak

Wydarzenia punktualne i niepunktualne w okresie dzieciństwa i dorastania - Podstawowy warunek pomyślnego rozwoju: dopasowanie wymagań do możliwości

Autor /Horacy123 Dodano /03.07.2011

Życie dziecka rozgrywa się w przestrzeni wyznaczanej przez trzy „siły”:

  • determinowane biologicznie możliwości oraz wielkość zasobów z poprzednich okresów życia,

  • naciski biologiczne i społeczne czyli aktualnie doznawane potrzeby organizmu oraz wymagania społeczne,

  • pomoc, jakiej doświadcza ze strony osób w swym najbliższym otoczeniu.

Jeżeli siły te będą do siebie dopasowane, to mimo trudnych warunków życia bądź słabego wyposażenia genetycznego, dziecko może odnosić sukcesy w realizacji zadań rozwojowych przypisanych zarówno jego warstwie wiekowej, jak i indywidualnie. Jeżeli nie będą dopasowane, wówczas w dobrych warunkach zewnętrznych i przy „hojnym” wyposażeniu przez naturę, jego rozwój nie będzie przebiegał pomyślnie.

Im młodsze dziecko, tym ważniejsze staje się to, kto dba o to dopasowanie. Ten, kto dba - trzyma klucze do jego rozwoju. To nie zdarzenia w życiu dziecka są punktualne czy niepunktualne. Niepunktualna bywa pomoc i wsparcie, jakie otrzymuje od najbliższych sobie osób.

Do góry