Ocena brak

Wydarzenia punktualne i niepunktualne w okresie dzieciństwa i dorastania - Niepunktualność w zakresie wymagań społecznych

Autor /Horacy123 Dodano /03.07.2011

Jest powodowana takimi czynnikami, jak:

  • niskie kompetencje osób ważnych w życiu dziecka - np. niska wrażliwość na jego potrzeby, zaniedbywanie, stosowanie przemocy i wykorzystywanie;

  • trudne warunki ekonomiczne i socjalne jego rodziny;

  • wadliwie zorganizowany system wychowania - np. brak lub niedookreślona wizja i cele wychowania, nieprawidłowe ze społecznego punktu widzenia wzorce socjalizacyjne, rygorystyczny system kar i nagród, nadmiernie wysokie bądź za niskie wymagania, nieczytelność sytuacji wychowawczych, brak kontaktu z osobami znaczącymi (któreś z rodziców, nauczyciel).

Do góry