Ocena brak

Wydarzenia punktualne i niepunktualne w okresie dzieciństwa i dorastania - Niepunktualność w sferze dojrzewania biologicznego

Autor /Horacy123 Dodano /03.07.2011

Często uwarunkowana genetycznie i/lub niewłaściwymi warunkami rozwoju (np. niedożywienie) we wczesnym okresie życia, oznacza, iż proces ten jest:

  • znacznie opóźniony w stosunku do rówieśników - np. dziecko zaczyna wstawać i chodzić znacznie później niż „przeciętne” dzieci, co bywa źródłem dużego niepokoju rodziców; pierwsza menstruacja oraz zewnętrzne oznaki dojrzewania płciowego pojawiają się u dziewczynki znacznie później niż u jej koleżanek, co może być czynnikiem z jednej strony istotnie obniżającym poziom samoakceptacji, z drugiej powodującym wykluczenie z grupy rówieśniczej; przewlekła choroba może powodować, iż wzrost i masa ciała dziecka będą znacząco odbiegały w dół od przeciętnego dla danej warstwy wiekowej, a proces dojrzewania poszczególnych funkcji psychomotorycznych u małego dziecka, czy psychicznych u nieco starszego - będzie znacznie spowolniony;

  • znacznie przyspieszony w stosunku do rówieśników - np. wyjątkowo szybkie pojawienie się menstruacji u dziewczynki nieprzygotowanej na jej nadejście zarówno od strony poznawczej, emocjonalnej, jak i społecznej (obawa przed utratą akceptacji grupy albo odwrotnie - ciągłe manifestowanie przed nią swojej odmienności).

Do góry