Ocena brak

Wydarzenia punktualne i niepunktualne w okresie dzieciństwa i dorastania - Koordynacja procesu dojrzewania i oczekiwań społecznych

Autor /Horacy123 Dodano /03.07.2011

Działania obu zegarów zwykle są skoordynowane ze sobą. Szczególnie wyraźnie widać to w okresie dzieciństwa, gdy otoczenie społeczne stawia przed rozwijającym się dzieckiem nowe zadania w taki sposób, aby uwzględniać jego kształtującą się gotowość do ich podjęcia i wykonania. Im dziecko jest młodsze tym częściej dorośli z nim przebywają, co daje im więcej okazji do podejmowania razem z nim różnych działań oraz obserwowania, jak radzi sobie w różnych sytuacjach. Pozwala im to częściej modyfikować swoje oczekiwania, szczególnie wówczas, gdy dziecko nie radzi sobie lub też udzielania mu większej pomocy, gdy dane zadanie konieczne jest do spełnienia.

Działanie obu zegarów powoduje, iż nasz rozwój przebiega według pewnego planu, swoistego „rozwojowego rozkładu jazdy”, co oznacza, iż różne zdarzenia i doświadczenia w życiu dziecka pojawiają się w sposób punktualny, zgodny z fazami jego rozwoju. Zadania i oczekiwania, jakie stoją przed dziećmi i młodzieżą są możliwe do spełnienia, gdyż większość z nich przygotowana jest przez „naturę” do ich realizacji. Oznacza to, iż:

  • jest na odpowiednim poziomie dojrzałości biologicznej czyli może wykonać zadanie, a jednocześnie podlega podobnym w danej kulturze, społeczeństwie i społeczności oczekiwaniom - jak należy zachowywać się skoro jest się chłopcem/dziewczynką w odpowiednim wieku.

Proces dojrzewania biologicznego, owocujący odpowiednim poziomem gotowości dziecka do podjęcia zadania i proces wychowywania, czyli zmieniające się wraz z wiekiem oczekiwania otoczenia społecznego dotyczące stawianych wymagań i zadań - to dwa konteksty, których jakość w dużym stopniu wyznacza przebieg procesu rozwoju i poziom osiągnięć rozwojowych. Jeżeli oba te procesy - dojrzewanie i wychowywanie - przebiegają punktualnie, a dodatkowo stawiane wymagania respektują poziom gotowości dziecka (nie są za wysokie, ale i nie za niskie), to możemy się spodziewać, iż jego rozwój będzie przebiegał prawidłowo, a poziom osiągnięć w kolejnych fazach rozwoju będzie wysoki

Do góry