Ocena brak

Wyciski

Autor /kaylen Dodano /10.01.2012

Wyciski (impressiones). Powierzchnia dolna wątroby opiera się na szeregu narządów jamy brzusznej, które żłobią na niej odpowiednie wyciski; wyciski te odzwierciedlają stosunki topograficzne. Ze względu na możność przenoszenia się spraw chorobowych z jednego narządu na drugi (jak np. przebicie się kamieni żółciowych do dwunastnicy czy do okrężnicy poprzecznej ) te pola styczne wątroby z narządami sąsiednimi mają duże znaczenie.

Na tylnym brzegu lewego płata przy końcu dołu strzałkowego lewego leży i) wycisk przełykowy (impressio oesophagea); w przedłużeniu jego na lewym płacie znajduje się pole styczne z dnem i trzonem żołądka, 2) wycisk żołądkowy (impressio gastrica); w dalszym ciągu do płata czworobocznego przylega część odźwiernikową żołądka żłobiąc 3) wycisk odźwiernikowy (impressio pylorica). Dwunastnica krzyżuje się z szyjką pęcherzyka żółciowego i wywołuje tuż na prawo od wnęki i szyjki pęcherzyka żółciowego na płacie prawym podłużny 4) wycisk dwunastniczy (impresńo duodenalis); na zwłokach ściana dwunastnicy jest zwykle w tym miejscu zabarwiona żółcią. Odcinek przedni płata prawego przylega do zgięcia okrężnicy prawego i początku okrężnicy poprzecznej; znajduje się tu 5) wycisk okrężniczy (impressio colicaJ; okrężnicą przylega tu również do pęcherzyka żółciowego i na zwłokach ściana jej również jest zabarwiona żółcią.

Ku tyłowi od wycisku okrężniczego leży silnie wgłębiony 6) wycisk nerkowy (impressio renalis) i dalej, już na powierzchni tylnej wątroby, nie-powleczonej otrzewną, bocznie od żyły główniej dolnej mały 7) wycisk 20 nadnerczowy (impressio suprarenalis). Wycisk okrężniczy i nerkowy przedziela tępy poprzecznie biegnący grzebień (crista colicorenalis).

Na płacie lewym między wyciskiem żołądkowym a dołem strzałkowym lewym znajduje się wyniosłość, która przylega do sieci mniejszej i stąd nosi nazwę guza sieciowego (tuber omentale).

Podobne prace

Do góry