Ocena brak

Wycinanie i niszczenie lasów

Autor /Eustachy Dodano /30.09.2011

Historycznym zwrotem w użytkowaniu lasów w Polsce było po raz pierwszy w okresie powojennym, zmniejszenie w 1990r. rozmiarów wyrębu w lasach państwowych poniżej etatu pozyskania drewna. Obliczony do tego okresu etat wyniósł 17 241,5 tys. m3 , wykonanie zaś - 15 863,0 tys. m3 (co stanowiło 92%).

W ciągu ostatnich trzech lat średnie zużycie drewna w Europie wzrosło z ok. 0,70 m3 / osobę do 0,78 m3 / osobę. W tym samym czasie zużycie drewna w Polsce zmniejszyło się i szacunkowo wyniosło w 1991r. 0,44 m3 / osobę. Jest to zużycie poniżej poziomu uznawanego za minimum cywilizacyjne mieszkańca Europy ( 0,5 m3 ).

W latach 1981-1990 z lasów usunięto ok. 98,8 mln. m3 drzew martwych. Stanowi to dziesięciokrotnie więcej niż powinno wynikać z naturalnego procesu wydzielania się posuszu, tzn. zamierania drzew w wyniku konkurencji i różnicowania się struktury drzewostanu.

W 1992 roku zarejestrowano prawie trzykrotnie więcej pożarów na 12-krtotnie większej powierzchni (37 tyś. ha) niż w poprzednich latach.

Podobne prace

Do góry