Ocena brak

Wycieczki i ich funkcje dydaktyczne

Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011

Dydaktyczna funkcja wycieczki jest swoistą, szczególną i niezastąpioną formą organizacyjną kształcenia, polegająca na wyprowadzaniu uczniów poza klasę szkolną w celu bezpośredniego zetknięcia się z rzeczami, zjawiskami i procesami w ich naturalnym otoczeniu. Bezpośredni kontakt z rzeczywistością, możliwość obserwacji przebiegu zjawisk i procesów w ich naturalnych warunkach jest niezbędnym warunkiem jako punkt wyjścia dla racjonalnego tworzenia pojęć, sądów, uogólnień.

Podobne prace

Do góry