Ocena brak

Wycieczka jako szczególna forma kształcenia

Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012

WYCIECZKA- bezpośrednie zaznajamianie uczniów z określonymi przedmiotami, często w ich naturalnym środowisku, zjawiskami i procesami przyrodniczymi, technicznymi, społecznymi i kulturowymi pod kątem widzenia wcześniej ustalonych celów pedagogicznych, wycieczką szkolną nazywamy każde zorganizowane wyjście uczniów poza teren szkoły w celach poznawczych, wychowawczych lub zdrowotno- rekreacyjnych.

Wycieczka powinna być:

-zaplanowana;

-celowa;

-realizująca założone zadanie;

Fazy wycieczki:

1) Przygotowanie i planowanie (organizacja):

-temat i cel wycieczki;

-ustalenie trasy i terminu;

-ustalenie sposobu dotarcia do celu;

-miejsce pobytu, zakwaterowanie;

-ustalenie obiektów- zabytków;

-rozmowa z rodzicami;

-zebranie funduszy;

-ubezpieczenie dzieci;

-sprawdzenie biura turystycznego, kierowcy;

-apteczka;

-poinformowanie uczniów;

-powrót i czas trwania;

-dodatkowi opiekunowie;

-przygotowanie ewentualnych pytań;

-uwzględnienie zasad, regulaminu wycieczki;

2) realizacja wycieczki:

-realizujemy zadania i cele;

-aby dzieci się nie nudziły (np. zabawy, pomocne przybory);

3) Podsumowanie, analiza:

-czy zamierzone cele zostały zrealizowane

Cele wycieczki:

-dokonanie obserwacji np. zjawisk geograficznych;

-zaznajomienie uczniów z faktami, które mówią o przeszłości bliższej lub dalszej;

-pogłębianie wiedzy;

-podsumowanie materiału;

-porównanie;

Podobne prace

Do góry