Ocena brak

Wychowanie zdrowotne - Czym jest zdrowie?

Autor /Ursus Dodano /31.08.2011

1) brak choroby

2) rozpatrywane jest w 3 aspektach (płaszczyznach):

· płaszczyzna fizyczna – zdrowie fizyczne lub somatyczne i odnosi się do organizmu ludzkiego, na który wpływają pewne czynniki przyrodnicze jak i higieniczne,

· na drugiej płaszczyźnie – mówimy o zdrowiu psychicznym. Mówi się, że człowiek pod względem psychicznym jest zdrowy, kiedy występuje integracja osobowości zarówno w sensie strukturalnym jak i funkcjonalnym. To oznacza stan wewnętrznej harmonii,

· płaszczyzna społeczna – mówimy o tym, że człowiek jest zdrowy, kiedy potrafi nawiązać prawidłowe relacje z innymi ludźmi i społeczeństwem, czyli gdy potrafi harmonijnie współpracować z otoczeniem.

Promocja zdrowia związana jest z działalnością Światowej Organizacji Zdrowia, z inicjatywy której powstały liczne programy promujące zdrowie. Programy te zakładają przede wszystkim czynny udział całego społeczeństwa w promowaniu zdrowia. W konsekwencji ta Światowa Organizacja Zdrowia stwierdziła, że każdy członek społeczeństwa powinien:

- propagować ruch pro zdrowotny,

- dzielić odpowiedzialność za zdrowie,

- odgrywać istotna role w działaniu dla pozyskiwania potrzeb i utrzymywania zdrowia,

- rozwinąć w sobie potrzebę odczytywania w sobie potrzeb zdrowotnych,

Każdy członek powinien mieć prawo do uzyskania informacji na temat swojego zdrowia i ingerowania w nie.

Podobne prace

Do góry