Ocena brak

Wychowanie zdrowotne - Co ważne jest w szkole?

Autor /Ursus Dodano /31.08.2011

W szkole ważne jest:

1) higiena szkoły

– ważne są pewne warunki zdrowotne środowiska szkolnego czyli:

· lokalizacja szkoły – szkoła nie powinna znajdować się przy głośnych ulicach, ale blisko placówek rekreacyjnych, przy szkole powinno być boisko sportowe,

· otoczenie szkoły – nie powinno być sklepów monopolowych, szpitali psychiatrycznych, zakładów karnych ,

·wyposażenie szkoły przede wszystkim w odpowiedni sprzęt meblowy: ławki, krzesła powinny rosnąć wraz z uczniem,

· właściwe oświetlenie i ogrzanie szkoły: oświetlenie prawidłowe, natężenie, promienie światła powinny padać pod właściwym kątem,

· walka z hałasem,

· czystość w pomieszczeniach, w których przygotowuje się posiłki, sal gimnastycznych i węzłów sanitarnych,

· żywienie i dożywianie w szkole,

2) higiena procesu dydaktyczno – wychowawczego

· prawidłowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, lekcje od rana do południa, codziennie taka sama ilość lekcji, lekcje z przedmiotów trudnych powinny znajdować się w środku i być rozłożone na cały tydzień, lekcje wf-u powinny być ostatnie,

· organizowanie ćwiczeń śródlekcyjnych i rekreacyjnych,

· obciążenie uczniów pracą domową – na wykonanie trudnych prac domowych uczeń powinien mieć odpowiednią ilość czasu, trudne i obszerne zadania powinny być rozłożone w ciągu tygodnia, zadań domowych nie zadaje się na święta i dni wolne od szkoły, prawidłowe rozłożenie w tygodniu prac kontrolnych ( w tygodniu 2-3 sprawdziany), nie powinno być 2 sprawdzianów w ciągu dnia, kartkówki mogą być na każdej lekcji.

· częstotliwość wystawiania ocen – ocenę końcową wystawia się na podstawie wielu ocen,

· organizowanie czasu wolnego szczególnie z uwzględnieniem wolnych sobót (imprezy, wycieczki),

3) opieka zdrowotna nad uczniami:

· organizacja opieki lekarsko – higienicznej,

· współpraca dyrekcji z placówkami służby zdrowia,

· ważna jest znajomość przez nauczycieli stanu zdrowia swoich uczniów,

· organizowanie w szkole leczenia rehabilitacyjnego, ortopedycznego, logopedycznego i ortodontycznego,

4) wychowanie zdrowotne:

· realizacja treści dydaktycznych wynikających z programu,

· propagowanie kultury zdrowotnej,

· organizowanie dodatkowych zajęć, które wspierają realizacje programu, pedagogizacja rodziców w zakresie wychowania zdrowotnego,

Podobne prace

Do góry