Ocena brak

Wychowanie umysłowe - Cele wychowania umysłowego wg. Okonia

Autor /Norman Dodano /30.08.2011

- najogólniej celem wychowania umysłowego jest rozwój sfery intelektualnej człowieka. W tym znaczeniu wychowanie umysłowe ma prowadzić do tego, że człowiek będzie potrafił.

• kierować własną aktywnością praktyczną i poznawczą,

• koordynować tę działalnością,

W tym sensie elementami wychowania umysłowego są:

• ogólne podstawy wiedzy o przyrodzie, społeczeństwie i kulturze

• ogólne przygotowanie do działalności praktycznej,

• ogólny rozwój zdolności umysłowych i zainteresowań,

Wychowanie umysłowe wg Muszyńskiego to kształtowanie naukowego poglądu na świat tzn. poglądu opartego na badaniach empirycznych,

Podobne prace

Do góry