Ocena brak

WYCHOWANIE MORALNE - Kohlberg ujmuje rozwój moralny w ramach trzech poziomów...

Autor /Ursus Dodano /31.08.2011

1.Przedkonwencjonalny (wiek przedszkolny i młodszy wiek szkolny).

Wyróżnia się tu:

a) stadium „kary i posłuszeństwa”

b) relatywizm instrumentalny”.

2. Konwencjonalny -13-16 rok życia.

Wyróżnia się tu:

a) stadium „dobry chłopiec/dziewczyna”,

b) stadium „prawo i porządek”.

3. Postkonwencjonalny -po 16 roku życia do 20 roku życia.

Wyróżnia się tu:

a) stadium„umowy społecznej i legalizmu”

b) stadium „uniwersalnych zasad sumienia”.

"Dobry chłopiec/ dziewczynka" Każda czynność jest oceniana jako dobra albo zła. Bierze się pod uwagę intencje jednostki, nie tylko konsekwencje danej czynności. Zachowanie zgodne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi i rodzinnymi. „prawo i porządek” Podobnie jak w stadium poprzednim reguły i normy społeczne muszą być postrzegane. Przejawia się szacunek dla autorytetów.

Podobne prace

Do góry