Ocena brak

Wychowanie fizyczne - Zasady metodyki ćwiczeń fizycznych

Autor /Ursus Dodano /30.08.2011

1) zasada świadomości

- uczeń, który rozumie cel ćwiczeń i ich praktyczne zastosowanie uczy się szybciej i chętniej

- zaszczepienie potrzeby ruchu

2) zasada aktywności

- czynny i twórczy stosunek ucznia do zajęć

- uwzględnienie zainteresowań uczniów

- podkreślenie wartości osiągniętych wyników

- pobudzenie do osiągania coraz lepszych wyników poprzez wprowadzenie elementu współzawodnictwa

3) zasada poglądowości

- wywołanie wyobrażeń ruchowych

- wzbudzanie chęci ich naśladownictwa

4) zasada systematyczności

- stopniowanie trudności, od ćwiczeń łatwiejszych do bardziej złożonych

- wprowadzanie elementów znanych na bazie elementów nieznanych

5) zasada przystępności

- materiał ćwiczebny musi być dostosowany do poziomu rozwoju motorycznego i wydolności organizmu ucznia oraz jego płci i wieku

6) zasada trwałości

- utrwalenie wyników nauczania

- zdobyte nawyki ruchowe muszą zostać doprowadzone do perfekcji

Podobne prace

Do góry