Ocena brak

Wychowanie fizyczne - WYCHOWANIE FIZYCZNE POZALEKCYJNE I POZASZKOLNE

Autor /Ursus Dodano /31.08.2011

- obejmuje typowe dla wychowania fizycznego instytucje i formy pracy pozalekcyjnej i pozaszkolnej, które wzbogacają zakres oddziaływań fizyczno-wychowawczych

- w tym kręgu znajduje się działalność:

- Szkolnego Związku Sportowego

- Szkolnych oraz międzyszkolnych klubów sportowych zrzeszających uczniów uzdolnionych sportowo, uczestniczących w systemie współzawodnictwa sportowego ( kółka, sks-y itp.)

- Pozaszkolne kluby sportowe

- Klasy i szkoły sportowe

- Pozalekcyjne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

- Wszelkie formy rekreacji

Podobne prace

Do góry