Ocena brak

Wychowanie fizyczne - WYCHOWANIE FIZYCZNE JAKO PRZEDMIOT NAUCZANIA

Autor /Ursus Dodano /31.08.2011

- uczestniczą w nim wszyscy uczniowie bez względu na sprawność fizyczną i uzdolnienia ruchowe

- polega na nauce i kształtowaniu abecadła ruchowego (ćwiczeń gimnastycznych, gier sportowych, zabaw ruchowych, ćwiczeń o charakterze porządkowym oraz ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych)

- w klasach I – III lekcje wychowania fizycznego prowadzą wychowawcy klas, od klasy IV zajęcia realizują nauczyciele wf

Podobne prace

Do góry