Ocena brak

Wychowanie fizyczne - WYCHOWANIE FIZYCZNE JAKO KOMPLEKS ZAGADNIEŃ ZDROWOTNO-WYCHOWAWCZYCH W SZKOLE

Autor /Ursus Dodano /31.08.2011

- realizację zapewnia całe grono pedagogiczne wspierane przez szkolną służbę zdrowia

- należą do niego wszelkie przejawy troski o prawidłowy rozwój wychowanków

- krąg obejmuje :

- ćwiczenia śródlekcyjne - tzw. mikropauzy i racjonalna organizacja przerw międzylekcyjnych

- czuwanie nad prawidłową postawą ciała uczniów na zajęciach

- rozwijanie zainteresowań uczniów kulturą fizyczną, postaciami sławnych sportowców, ideą olimpijską

- relakstrening metodą aktywnego wypoczynku porzez rozluźnienie mięśniowe oraz zmniejszenie do minimum aktywności myślowej ( techniki relaksacyjne rzadko jednak są praktykowane w szkołach)

- szczególną rolę w tym kręgu odgrywają mikropauzy, służą one:

- odprężeniu nerwowo-psychicznemu

- ożywieniu funkcji wegetatywnych

- korekcji postawy ciała poprzez rozciągnięcie mięśni

- odciążeniu analizatora słuchowego i wzrokowego

- wyrobieniu nawyków przerw na aktywny wypoczynek w toku pracy umysłowej

Podobne prace

Do góry