Ocena brak

Wychowanie fizyczne - Cele wychowania fizycznego (wg. Floriana Znanieckiego)

Autor /Norman Dodano /30.08.2011

1) cel higieniczny

- troska o jakość i ilość przyszłych pokoleń

- zachowanie czystości biologicznej (np. przepisy dotyczące zachowania się matki w czasie ciąży)

2) geneonomiczny

- dążenie do zachowania i utrwalenia pożądanych typów geneonomicznych

3)obyczajowo-estetyczny

- ideał estetyczny jest częścią jej wzoru obyczajowego

- kształcenie określonego:

- typu cielesnego

- ubioru i ozdób wszelkiego rodzaju

- typu kinetycznego (wzorów ruchowego zachowania się)

4) hedonistyczny

- uregulowanie hedonicznego pierwiastka osobowości (jego popędów, upodobań i uczuciowej strony)

- typy hedonistyczne:

- typ bierny ma tendencję do unikania dostępnych przyjemności tworząc typ ascety

- typ czynny pod wpływem środowiska społecznego używa przyjemności , uznanych za odpowiednie przez daną społeczność

5) fizyczno-utylitarny

- określone formy wychowania wojownika, rzemieślnika, kandydata do różnych zawodów

- zautomatyzowanie ruchów pożądanych dla danej profesji, a wyeliminowanie elementów zbędnych

6) sportowy

- działalność fizyczna dążąca w swym zakresie do możliwie doskonałych wyników, lecz nie usiłująca wytwarzać żadnych bezpośrednio użytecznych wartości.

Podobne prace

Do góry