Ocena brak

WYCHOWANIE EMOCJONALNE - Zadania wychowawców - personalistów

Autor /Ursus Dodano /31.08.2011

1) pomaganie wychowankom, by zrozumieli sens ludzkiej sfery emocjonalnej, uświadomienie im że przeżywanie emocji nie jest przejawem niedojrzałości czy słabości danego człowieka, lecz cennym źródłem informacji na temat własnej sytuacji życiowej. Z tego względu błędem jest dzielenie emocji na pozytywne i negatywne.

2) demaskowanie błędnych postaw w dziedzinie emocji

Grożą nam one zwłaszcza wtedy, gdy dominują w nas bolesne stany emocjonalne. Zajęcie dojrzałej postawy wobec emocji radosnych jest stosunkowo łatwe. Natomiast w obliczu silnego bólu i niepokoju emocjonalnego grozi nam uleganie postawom skrajnym.

a) skrajność pierwsza polega na próbie ucieczki od bolesnych emocji. W tym przypadku człowiek sięga zwykle po alkohol, leki uspokajające. Unika ciszy i refleksji nad sobą. W konsekwencji wyrządza sobie podwójną krzywdę: próbuje zagłuszyć jakąś prawdę o sobie, a w dodatku ryzykuje popadnięcie w uzależnienia chemiczne.

b) w drugim przypadku – poddając się aktualnie przeżywanym nastrojom - człowiek staje się niewolnikiem sfery emocjonalnej.

W obu sytuacjach pozbawia się szansy na życie w wolności, świadomości i miłości. W konsekwencji skazuje siebie na jeszcze większe niż dotąd cierpienia.

3) uświadomienie wychowankowi, że przeżywane przez niego emocje są w znacznym stopniu są one niezależne od jego świadomości i woli oraz że mobilizują go do pozytywnego działania, wtedy ma szansę zająć dojrzałą postawę w tej sferze.

4) uświadomienie wychowankowi, że bolesne emocje nie są problemem, lecz raczej sygnałem problemów w innych sferach życia, np. w sferze fizycznej, moralnej, duchowej, społecznej czy religijnej.

5) wyjaśnianie wychowankom dynamiki opisanych faz w budowaniu więzi emocjonalnych oraz typowych zagrożeń w tym względzie.

6) wyjaśnianie wychowankom związku, jaki istnieje między uczuciami a miłością. Miłość w swej istocie jest czymś więcej niż uczuciem. Istotą miłości jest troska o daną osobę, niezależnie od emocji, które w stosunku do niej przeżywamy w danym momencie.

7) życzliwe i dyskretne towarzyszenie wychowankom swoją obecnością i radą

Podobne prace

Do góry