Ocena brak

Wyburzanie budynku

Autor /Kafar Dodano /31.01.2012

Wyburzanie budynku jest skompli­kowaną operacją. Wymaga specja­listycznego sprzętowi fachowego przygotowania. Najpierw z wnętrza zwykle odzyskuje się wartościowe materiały, a następnie mury stopniowo burzy się tak, by nie uszkodzić sąsiadującej zabudowy. Oczywiście należy też zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców sąsiednich domów.
Techniki rozbiórkowe są różnorodne. Małe budynki niekiedy rozbiera się z użyciem ręcznych i elektrycznych maszyn, duże są bardzo często wysadzane w powietrze. Jednak nie­zależnie od rozmiarów obiektu jego wyburzenie powinno być szczegółowo zaplanowane i wykona­ne przez fachowców. Aby wybrać najodpowied­niejszą metodę rozbiórki, analizuje się szereg czyn­ników. Bierze się pod uwagę rozmiar i konstrukcję budynku, odległość od innych budowli, czas w jakim należy wykonać operację, fundusze, a tak­że czynniki specjalne, jak na przykład osłabienie konstrukcji budynku wskutek pożaru.

Podobne prace

Do góry