Ocena brak

Wybrany eksperyment

Autor /OttoIII Dodano /11.01.2012

Wyobraź to sobie

Test projekcyjny – kliniczna metoda poznawania podstawowych aspektów osobowości.

Morgan opracował inny test projekcyjny TAT – Test Apercepcji Tematycznej -> całkowicie koncentruje się on na treści interpretacji dokonywanych przez badanych. Składa się on z czarno białych rysunków, które przedstawiają ludzi w różnych niejednoznacznych sytuacjach. Badanego prosi się, aby opowiedział historie związaną z rysunkiem

Teoria jest tak jak u Rorschacha (zachowaniem człowieka kierują nieświadome siły.

Pomysł : pokazać badanym rys, który przedstawia ludzkie zachowanie -> badany wyjaśniając sytuację staje się mniej skupiony na sobie (dzięki temu jest mniej skupiony na tym czy jest obserwowany) wtedy przestaje przyjmować postawę obronną i ujawnia swoje wewnętrzne życzenia, lęki, przeszłe doświadczenia, które mogły być wyparte.

Metoda: Badani mieli odgadnąć jakie zdarzenie doprowadziły do sceny z rysunku i co (ich zdaniem) wynika z tej sceny. Cel: ustalenie do jakiego stopnia opowiadania wymyślone przez badanych odzwierciedlały ich osobiste doświadczenia, konflikty, pragnienia…

Wyniki:

1.Historie wymyślane przez badaczy miały źródła:

a)książka, film

b) prawdziwe zdarzenia (ktoś z rodziny, bliski brał z nich udział)

c) doświadczenia z własnego życia

d) nieświadome, świadome fantazje badanego

2. Badani wyraźnie projektowali własne życie emocjonalne i psychiczne na tworzone opowiadania.

Krytyka :

-brak rzetelności, trafności

-różna interpretacja -> różni psychologowie

-to co mówimy może zależeć od chwilowych, sytuacyjnych czynników

- może uchwycić jedynie chwilowe stany, a nie prawdziwe Ja

-jeżeli TAT mierzy głębsze procesy psychiczne, to powinno być możliwe odróżnienie osób dobrze funkcjonujących od chorych psychicznie lub rodzajów zaburzeń psychicznych -> jednak nie można tego dokonać

Podobne prace

Do góry