Ocena brak

Wybrane wielkie okręgi przemysłowe świata

Autor /Eustachy Dodano /30.09.2011

Okręgiem przemysłowym nazywamy obszar o dużym nagromadzeniu zakładów przemysłowych, które wykazują ze sobą powiązania produkcyjne. Okręg przemysłowy posiada znaczny odsetek ludności zatrudnionej w przemyśle i skupia znaczny potencjał wytwórczy na małym terenie.

ZAGŁĘBIE PÓŁNOCNE.

Położone jest na północnym wschodzie Francji, przy granicy z Anglią. Jest jednym z pierwszych, który powstał w wyniku rewolucji przemysłowej w XIX wieku. Głównymi ośrodkami są: Lille, Arras, Lens, Dunkierka. Wydobywane tam złoża węgla stały się podstawą do rozwoju energetyki i przemysłu koksochemicznego, a na jego bazie produkcji nawozów i tworzyw sztucznych. W oparciu o sprowadzane z pobliskiej Lotaryngii rudy żelaza rozwinęło się hutnictwo i przemysł elektromaszynowy. Korzystna baza energetyczna przyczyniła się do rozwoju przemysłu metali nieżelaznych. Podstawą do rozwoju przemysłu włókienniczego była rozpowszechniona w przeszłości uprawa lnu i hodowla owiec.

Obecnie włókiennictwo bazuje jednak na importowanych surowcach i włóknach sztucznych. Okolice Lille znane są z produkcji wykładzin i dywanów. Położenie nadmorskie i sąsiedztwo ośrodków górnictwa przyczyniło się do rozwoju przemysłu stoczniowego w Dunkierce. Duża ilość ludności zmusza do zaistnienia przemysłu spożywczego. Istnieje tez przemysł kosmetyczny. Obecnie likwiduje się większość kopalni i coraz większą rolę odgrywa przemysł petrochemiczny.

OKRĘG PRZEMYSŁOWY BUNEOS AIRES.

Okręg ten jest przykładem zmian strukturalnych na przestrzeni lat w przemyśle tego miasta i okolic. Argentyna nie posiada szczególnie bogatych złóż surowców mineralnych, dlatego też najintensywniej rozwijały się tu działy przemysłu spożywczego, oparte na przetwórstwie miejscowych surowców, a przede wszystkim przemysł mięsny.

Rozwijał się tez przemysł włókienniczy, tytoniowy i celulozowo-papierniczy. Dopiero inwestycje kapitału zagranicznego i zyski z innych działów przemysłu umożliwił rozwój energetyki, przemysłu elektromaszynowego i chemicznego ( głównie w oparciu o surowce importowane). Dzięki temu Argentyna stała się jednym z najsilniejszych państw Ameryki Południowej.

Podobne prace

Do góry