Ocena brak

WYBRANE PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY OPIEKI ZDROWOTNEJ - DIAGNOZY, LECZENIA, KONTAKTU LEKARZ - PACJENT - Sytuacja człowieka chorego

Autor /Placyd77 Dodano /09.09.2011

Sytuacja człowieka chorego staje się niekiedy trudniejsza, gdy człowiek chory podejmie rolę pacjenta i nawiąże kontakt z lekarzem i staje się petentem pogotowia, poradni, czy pacjentem szpitalnym. Sytuacja psychologiczna człowieka chorego staje się wówczas jeszcze trudniejsza. Pojawiają się stresory instytucjonalne. Sytuacja diagnozy i leczenia wówczas, gdy mamy do czynienia z przejawami dezorganizacji społecznej (w okresach przemian społecznych, np. w toku reform służby zdrowia) czynią kontakt i wejście chorego w rolę pacjenta szczególnie trudną. Działać mogą stresory braku informacji, niejasne zasady, długie oczekiwanie, przeszkody w realizacji życiowych zadań.

Dzieje się tak, gdy poradnie i lekarz pierwszego kontaktu są trudno dostępne, a organizacja opieki zdrowotnej jest nieprzejrzysta. Dlatego też psychologowie powinni współdziałać z menadżerami nowoczes­nej opieki zdrowotnej, aby uczynić ją maksymalnie prozdrowotną: łatwo dostępną (bez straty czasu), kompetentną, dającą poczucie bezpieczeństwa, gwarantującą poprawę stanu zdrowia, realizującą zasady zaufania interper­sonalnego. Poziom komfortu psychicznego można istotnie podnieść przez dobrą informację i dostępność lekarza lub innych specjalistów opieki zdrowotnej. Ważnym elementem jest także swobodny wybór lekarza.

Do góry