Ocena brak

WYBRANE PROBLEMY ZASTOSOWANIA METOD W DIAGNOZIE KLINICZNEJ - Metody kliniczne w praktyce diagnostycznej psychologa

Autor /Edgar Dodano /09.09.2011

Tradycyjnie zwykło się do tej grupy metod zaliczać obserwacje, wywiad i rozmowę. U podstaw poprawności stosowania tych metod znajduje się założenie, iż psycholog dysponuje wiedzą, która określa związek między danymi zebranymi w toku obserwacji wywiadu i rozmowy - czyli zmiennymi obserwacyjnymi a właściwościami zachowania i cech jednostki oraz że wiedza ta pozwala wyjaśnić mu na mocy teorii lub badań empirycznych znaczenie obserwowanych wskaźników.

Podobne prace

Do góry