Ocena brak

WYBRANE PROBLEMY ZASTOSOWANIA METOD W DIAGNOZIE KLINICZNEJ

Autor /Edgar Dodano /09.09.2011

Psycholog kliniczny korzysta w swoich badaniach naukowych i diagnozie problemów praktycznych z całego bogatego zbioru specjalistycznych metod psychologicznych, które powstały od początku istnienia tej dziedziny. Nie­które z tych metod powstały pierwotnie do realizacji zadań związanych z obszarem zdrowia i zaburzeń z życiu człowieka, a następnie dopiero stały się metodami do badania osobowości i różnych jej cech czy dynamizmów. Są to zarówno metody projekcyjne (np. test Rorschacha), kwestionariusze (MMPI), skale ocen, jak i testy oraz eksperymenty (test asocjacyjny Junga, test Kreapelina). Z niektórymi metodami było natomiast odwrotnie: najpierw ich idea była realizowana do odkrywania prawidłowości ogólnych, a potem była realizowana w dziedzinie psychopatologii, jak np. w przypadku metody eksperymentu klinicznego.

W psychologii klinicznej zwykło się też nieco inaczej dzielić metody badań. Przedstawimy tu w wielkim streszczeniu główne metody używane przez psychologa klinicznego. Pokażemy, jakie miejsce zajmują one w działalności diagnostycznej klinicysty i z jakim nurtem teoretycznym są one związane.

Do góry