Ocena brak

WYBRANE PROBLEMY PATOLOGII ORGANIZACJI ŻYCIA SPOŁECZNEGO I INSTYTUCJI - Ryzyko przedłużającego się bezrobocia

Autor /Placyd77 Dodano /09.09.2011

Bezrobocie może być analizowane jako zjawisko społeczne i stan czło­wieka - wymuszony brak aktywności zawodowej. Pojawia się i nasila w okresie transformacji. Z psychologicznego punktu widzenia można na utratę pracy spojrzeć przez pryzmat krytycznego wydarzenia życiowego, które jest najczęściej przeżywane negatywnie i definiowane w kategoriach straty. Utrata pracy silnie ingeruje w życie człowieka, dekomponuje układ wartości, blokuje zaspokajanie ważnych potrzeb. Ingeruje w strukturę i funk­cje rodziny, powoduje konflikty. Gdy trwa dłużej oraz przy braku sukcesów w poszukiwaniu pracy, powoduje depresję lub alkoholizm. Dlatego w krajach o wysokim wskaźniku bezrobocia powstają ośrodki pomocy bezrobotnym, skoncentrowane głównie na pomocy w poszukiwaniu pracy i adaptacji umiejętności oraz aktywizacji do innej formy pracy i rozwoju zawodowego.

W tych programach ćwiczy się także umiejętności skutecznego radzenia sobie ze stanem bezrobocia bez uciekania się do form autodestruktywnych i tu właśnie psycholog kliniczny może być bardzo przydatny.

Do góry