Ocena brak

WYBRANE PROBLEMY PATOLOGII ORGANIZACJI ŻYCIA SPOŁECZNEGO I INSTYTUCJI - Bezrobocie i bezdomność jako wybrane społeczne czynniki ryzyka zaburzeń

Autor /Placyd77 Dodano /09.09.2011

W toku przemian ustrojowych i ekonomiczno-społecznych pojawiły się i szybko narastają nowe zjawiska, silnie związane z ryzykiem zaburzeń psychicznych. Są to bezrobocie i bezdomność. Są one - podobnie jak wzrost tendencji autodestrukcyjnych, przestępczości i zaburzeń życia rodzinnego - związane ze zjawiskami dezorganizacji społecznej.

Dezorganizacja społecz­na pojawia się w wyniku transformacji społecznych jako efekt uboczny. Jest to proces polegający na upadku tradycyjnych wartości i norm społecznych, osłabieniu instytucji społecznych i państwowych oraz społecznej kontroli. Obok przestępczości zorganizowanej zwiększa się korupcja i inne formy zakłócenia ładu społecznego.

Podobne prace

Do góry