Ocena brak

WYBRANE PROBLEMY PATOLOGII ORGANIZACJI ŻYCIA SPOŁECZNEGO I INSTYTUCJI

Autor /Placyd77 Dodano /09.09.2011

Przemoc i inne formy patologii są pochodnymi działania wielu skomplikowanych czynników natury makro-społecznej i organizacji życia społecznego. Wśród tematów, z którymi spotyka się psycholog kliniczny należą one do najtrudniejszych, podobnie jak sprawy przemocy wymagają wielodyscyplinarnego i systemowego dzia­łania. Najbliżej spraw przemocy znajdują się problemy patologii funkcjono­wania instytucji i organizacji. Są to przestępcze środowiska albo subkultury o przestępczych celach i formach działania - subkultury satanistyczne czy sekty.

Te zagadnienia wykraczają daleko poza zakres tego opracowania. Jednakże w wielu instytucjach - z którymi ma kontakt psycholog kliniczny, jak edukacyjne, opiekuńczo-wychowawcze, pomocy społecznej i opieki zdrowotnej - wskutek specyfiki organizacyjnej funkcjonują w większym lub mniejszym zakresie zasady instytucji totalnych.

Do góry