Ocena brak

Wybrane podkultury młodzieżowe i ich cechy szczególne z ekspo­zycją zachowań nieakceptowanych społecznie - Sharp agę

Autor /Oskar Dodano /02.09.2011

 W dosłownym tłumaczeniu znaczy „ostry wiek", gdyż w języku an­gielskim „sharp" to „surowy", „ostry", „agę - „wiek". Podkultura ta określana jest wśród jej członków takimi nazwami, jak: szarpy, szarpańcy, ostrzy, surowi, nowi ostrzy, wciąż surowi.

Podkultura sharp agę pojawiła się w latach 90. w Stanach Zjednoczonych. Szybko dotarła do innych krajów, w tym także do Polski. Jest to podkultura dość szczególna, bowiem w działaniach jej członków można doszukać się niejako skupienia wszystkich form działań, które są stosowane przez człon­ków innych podkultur i ich odłamy. Jest to więc podkultura cechująca się wyjątkową agresją w otoczeniu, a jej przedstawiciele nie stronią od alkoholu i innych środków odurzających w połączeniu z ekscesami seksualnymi, łącz­nie ze współżyciem ze zwierzętami. Należy jednak zaznaczyć, że niektóre działania są wyjątkowe i specyficzne dla tej podkultury, np. wykorzystywa­nie specjalnie przeszkolonych psów do ataków na ludzi. Zewzgłędu na her­metyczność tej podkultury bliższe dane o niej nie są znane.

Do góry