Ocena brak

Wybór wariantu konstrukcyjno – technicznego w tpp

Autor /Sophia Dodano /25.04.2011

 

W przygotowaniu konstrukcyjnym problem sprowadza się stwierdzenia, co będzie przedmiotem produkcji. W przygotowaniu technologicznym chodzi o ustalenie sposobu wytwarzania. W praktyce te dwa etapy technologicznego przygotowania produkcji w pewnej mierze przeprowadza się równolegle. W ten sposób pragnie się skrócenia cyklu technologicznego przygotowania produkcji. Zbyt duża równoległość może jednak podwyższyć koszty technologicznego przygotowania produkcji, gdyż zmiany wprowadzone w nie ukończonej jeszcze konstrukcji powodują konieczność poprawienia opracowanej już technologii. Im wyższy typ produkcji i formy jej organizacji oraz im wyższe technologiczne uzbrojenie pracy tym większe wymagania stawia się przed technologicznym przygotowaniem produkcji. W toku projektowania technolog powinien wybrać taki wariant procesu technologicznego, który zapewnia wysoką jakość wyrobu przy najniższych kosztach. Wiadomo, że zastosowanie określonych metod technologicznych może być opłacalne dopiero przy odpowiednio dużej skali produkcji. Obserwuje się coraz silniejszą tendencję do wzmacniania powiązań między konstrukcyjnym i technologicznym przygotowaniem produkcji, a nawet do integracji tych dwóch etapów. Dąży się bowiem do stworzenia warunków sprzyjających takiemu projektowaniu w wyniku którego otrzymywałoby się wyrób o wysokiej jakości oraz do maksymalnego skrócenia cyklu przygotowania. Wobec występowania sprzężenia zwrotnego między etapami przygotowania konstrukcyjnego i technologicznego, konieczność wracania do etapów wcześniejszych zależnie od wyników uzyskanych później, łatwiej jest zapewnić szybkość działań jeśli przygotowanie konstrukcyjne i technologiczne są z sobą zintegrowane.

Do góry