Ocena brak

Wybór sposobu istnienia jako podstawa rozwoju osobowości (na przykładzie Binswangera)

Autor /Poldek Dodano /05.07.2011

Istnienie w świecie usuwa podział na podmiot i przedmiot , przywraca jedność między człowiekiem a światem. .Przy czym bycie w świecie , może mieć różny charakter:

*UMWELT- bycie w świecie , bycie w otoczeniu biologicznym , fizycznym

*MITWELT- bycie w świecie z innymi ludźmi

*EIGENWELT-bycie w świecie z samym sobą

Wyróżnienie tych rodzajów bycia , daje szansę zrozumienia, dlaczego człowiek tak a nie inaczej się zachowuje.

Otóż taką propozycję podaje Ludwik Binswanger. W swojej analizie pokazuje on co się dzieje, gdy człowiek koncentruje się tylko na jednej formie bycia w świecie.

Przy wyborze UMWELT – człowiek na wówczas tylko jedno zadanie : przystosować się do praw rządzących w środowisku biologiczno- fizycznym(jednostka skupia się na przystosowaniu się do praw , które rządzą światem).

Ten sposób istnienia może prowadzić do tego , że człowiek gubi się w tym wymiarze i nie dostrzega innych ludzi i wytwarza się w nim pewna forma rzeczywistości , która jest formą zaburzenia wewnętrznego.

Człowiek koncentruje się na „Ja cielesnym ”i pojmuje świat w kategoriach : korzyści , przystosowania, wykorzystania itd.

Jeżeli skoncentrujemy się na MITWELT- to nastawiamy się na bycie z innymi, kosztem UMWELT i EIGENEWELT. Ta forma prowadzi do uprzedmiotowienia siebie samego. Człowiek sam dla siebie staje się przedmiotem. Ta forma powoduje , iż postrzegamy siebie tak jak chcą nas widzieć inni . Człowiek traci swoją indywidualność , oryginalność , staje się bezosobowy. Nie potrafi stać się podmiotem.

Trzeci wymiar EIGENEWELT- to bycie z samym sobą . Człowiek dąży do własnej odrębności, „ na siłę” przez co staje się nieprzystosowany . Zamyka się na świat i na innych ludzi . Ten sposób ma charakter „ ja życzeniowego”

Zatem postrzeganie siebie na własny sposób , powoduje , że świat postrzegany jest jako niebezpieczny , obcy , to powoduje bunt i ucieczkę od świata , jest to ucieczka od innych ludzi.

Podsumowując zagadnienie wyboru sposobu istnienia można powiedzieć ,iż nie można być w świecie i nie być ze sobą , nie można być w świecie i nie być z innymi ludźmi.

Dlatego też dla prawidłowego rozwoju osobowości człowiek powinien połączyć wszystkie trzy wymiary .

Podobne prace

Do góry