Ocena brak

Wybór rodzaju rekrutacji

Autor /Diana Dodano /20.04.2011

 

W przypadku, podjęcia decyzji o doborze wewnętrznym przedsiębiorstwo musi zdecydować, czy będzie to dobór zamknięty czy otwarty.

 

Dobór otwarty polega na informowaniu o wolnym stanowisku szerokiej rzeszy pracowników. Informacje zamieszcza się w formie ogłoszeń. Wybór dokonywany jest spośród zgłoszonych ofert, po przeprowadzeniu odpowiedniej procedury selekcji.1

Główne zalety rekrutacji otwartej:

  • Zadowolenie pracowników, znają zasady i kryteria rekrutacji

  • Zachęca do podnoszenia kwalifikacji i dbałości o odpowiedni poziom efektów

  • Atmosfera zaufania w firmie, dzięki otwartym kanałom komunikacji

 

W przypadku doboru zamkniętego informacje nie są podawane do wiadomości publicznej, przebiegają kanałami nieformalnymi. Kandydaci nie znają zasad ani kryteriów doboru, są biernymi uczestnikami.

Podstawę ich wyboru stanowią kartoteki osobowe : wyniki ocen okresowych pracowników, plany rozwoju kariery, a także zaliczone formy szkolenia i doskonalenia.2

Zalety rekrutacji zamkniętej :

  • Ogranicza liczbę kandydatów, koszty selekcji

  • Brak kłopotów z wyborem jednego wśród kilku wartościowych

 

Jeżeli przedsiębiorstwo podjęło decyzję o przeprowadzeniu doboru zewnętrznego musi zdecydować czy będzie to dobór segmentowy(wąski) czy

szeroki.

Dobór segmentowy polega na kierowaniu ofert do określonej grupy kandydatów, posiadających konkretne cech, umiejętności, kwalifikacje. Oferta musi być tak sformułowana, aby poszukiwana grupa odebrała ją jako atrakcyjną. Koniecznością jest szczegółowe określenie charakteru pracownika. Stosowany w przypadku poszukiwania kandydatów na stanowiska specjalistyczne i kierownicze.

Dobór szeroki polega na kierowaniu ofert na tzw. ,,szeroki” rynek pracy. Celem jest dotarcie do możliwie największej liczby potencjalnych kandydatów. Formę tę wykorzystuje się najczęściej przy zapotrzebowaniu na stanowiska produkcyjne, operacyjne i te które nie wymagają dużych kwalifikacji.

 

 

Podobne prace

Do góry