Ocena brak

Wybór metody rekrutacji

Autor /Diana Dodano /20.04.2011

 

Miernikiem służącym za podstawę wyboru powinien być koszt, czas i stopień prawdopodobieństwa pozyskania dobrego kandydata.

 

- ogłoszenia w gazetach i czasopismach – chętnie wykorzystywane przez przedsiębiorstwa, ze względu na możliwość dotarcia do dużej liczby potencjalnych kandydatów (rynek regionalny, ogólnokrajowy)

Ogłoszenia powinny 1:

- zwracać uwagę - być konkurencyjne w stosunku do innych podobnych ofert;

- wzbudzać i utrzymywać zainteresowanie – przekazywać informacje w sposób atrakcyjny, ciekawy, absorbujący;

- działać pobudzająco - zachęcać do przeczytania ogłoszenia i odpowiedzi na nie

- zawierać informacje dotyczące organizacji, stanowiska, wymagań kwalifikacyjnych, działań jakie należy podjąć , aby ubiegać się o pracę;

 

Rodzaje ogłoszeń :

- ogłoszenia drobne – tanie, polecane w przypadku stanowisk produkcyjnych, niskiego szczebla

- półwymiarowe ogłoszenia drobne – stosunkowo tanie, skuteczne

- pełnowymiarowe – kosztowne, polecane przy informowaniu o stanowiskach kierowniczych, specjalistycznych, wywołują największą reakcję

 

 

- agencje personalne – posiadają doświadczenie w dziedzinie rekrutacji, znajomość specjalistycznych zawodów, przez co skutecznie pozyskują odpowiednich kandydatów. Zlecając agencji usługę należy szczegółowo określić wymagania co do poszukiwanego kandydata. Jest to skuteczna, ale kosztowna metoda polecana głównie przy obsadzaniu wysokich stanowisk lub w przypadku firm nie posiadających odpowiedniego personelu do pozyskiwania zasobów ludzkich (najczęściej są to małe firmy).

 

- urzędy pracy - zapewniają bezpłatne usługi, wstępną selekcje, możliwość skorzystania z pomocy doradców zawodowych. Zatrudniając osobę bezrobotną istnieje możliwość dofinansowania wynikająca z ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z dn. 14.XII.1994(Tekst jedn.: Dz. U. Z 1997r Nr 25, poz.128, z późn. zm.) należą do nich2:

- prawo korzystania z pożyczek z Funduszu Pracy na zorganizowanie dodatkowych miejsc pracy dla bezrobotnych(art.18 ust.1pkt 1), odroczenie spłaty, umorzenia częściowe lub całkowite (art.18 ust.4 i 8)

-prawo do zwrotu kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia bezrobotnych skierowanych w ramach prac interwencyjnych(art.19)

- prawo do zwrotu kosztów zatrudnionego absolwenta (art.37e, art.37f ust.2)

- prawo do zwolnienia od opłacania składki na Fundusz Pracy na okres 12 miesięcy od dnia zatrudnienia skierowanego absolwenta (art.37g)

 

- współpraca ze szkołami i uczelniami wyższymi3 – umożliwia pozyskanie młodych, ambitnych, rozpoczynających karierę ludzi. Stosowanie tej polityki wymaga odpowiednich działań polegających na wprowadzeniu pracownika do pracy, szkoleniu i umiejętnym stopniowaniu trudności zadań. Polecana dla firm wykorzystujących nowoczesne narzędzia polityki personalnej. Aby uzyskać odpowiednich kandydatów potrzebna jest długotrwała współpraca(organizowanie praktyk zawodowych, włączenie absolwentów w badania na potrzeby organizacji).

 

Źródła rekrutacji wewnętrznej :

- radiowęzeł

- tablice ogłoszeniowe

- gazeta zakładowa

- wywiad u kierowników

- puszczenie w obieg informacji o wakacie

 

Wybór źródła pozyskiwania pracowników zależy przede wszystkim od ich wad i zalet, ale nie są one jedynym determinantem. Do pozostałych należą :

  • sytuacja na rynku pracy

  • faza rozwoju przedsiębiorstwa

  • stosowany model zarządzania kadrami

  • efekt domina

 

Podobne prace

Do góry