Ocena brak

Wybór Leona III

Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013

Hadrian I umarł 26 grudnia 795 roku, a nazajutrz wybrano papieżem Rzymianina, Leona III (795-816),chociaż istniała przeciw niemu opozycja, do której należała rodzina zmarłego papieża. Świadom swejtrudnej sytuacji, Leon III posłał Karolowi Wielkiemu protokół wyboru oraz symboliczne dary: klucze odKonfesji świętego Piotra i chorągiew Rzymu. Wyraźnie uznawał przez to patrycjuszowskie uprawnieniafrankońskiego monarchy względem Rzymu, prosił go także, by przez swego pełnomocnika przyjął odRzymian przysięgę wierności.

Gdy na to wezwanie przybył wysłannik (missus) Karola, Angilbert, przywiózłpismo królewskie, rozwijające temat o zadaniach i stosunku obu władz, królewskiej i papieskiej.Swoje zadania w Kościele określił Karol jako bronienie go na zewnątrz przeciw poganom i niewiernym,wzmacnianie zaś wewnątrz jego wiary. Nie odbiegało to od ówczesnych wyobrażeń, które podzielał papież,jak świadczy mozaikowy obraz, umieszczony na jego polecenie w głównej sali obrad pałacu laterańskiego. Na obrazie widać Piotra, który wręcza prawą ręką paliusz Leonowi III, a lewą - chorągiewKarolowi. Paliusz i chorągiew są symbolami różnych zadań papieża i króla, ale wspólnie otrzymanych ipełnionych dla dobra Kościoła.

Bieg wydarzeń zmusił Leona III do korzystania z pomocy Karola w swojej osobistej sprawie. Opozycja przeciw niemu nie ustała po wyborze, ale wzrosła i wywołała (25.04.799) otwarty bunt. Podczas procesjiw dniu świętego Marka został papież napadnięty i ujęty. Oskarżono go o wiarołomstwo i krzywoprzysięstwo,zapowiedziano oślepienie i wydarcie języka, co stanowiło karę przewidzianą za takie przestępstwa.Papieżowi udało się ujść z klasztoru i schronić w Bazylice świętego Piotra, dokąd przybyli missifrankońscy z Spoleto, a gdy nie pomogła ich interwencja u buntowników, zabrali Leona III ze sobą.

Powiadomiony o zajściu Karol zaprosił papieża do Paderbornu. Po przybyciu przedstawicieli opozycji i zapoznaniusię z relacjami obu stron, Karol zadecydował o powrocie papieża do Rzymu pod osłoną swoichwysłanników i przeprowadzeniu dochodzenia na miejscu. Wysłańcy, arcykapelan Hildebald z Kolonii iArno z Salzburga, przesłuchali przywódców opozycji, którzy nie potrafili dostarczyć dowodów winy papieża,zostali więc sami oskarżeni o napad i złamanie pokoju w mieście. Nie wydano wszakże ostatecznegowerdyktu, czekając na przybycie króla do Rzymu.

Karol został powitany przez papieża kilka mil od miasta, potem uroczyście wprowadzony do Rzymu. Nawzór frankoński odprawiono synod z udziałem duchowieństwa, dostojników frankońskich i senatu rzymskiego.Nie było zgodności, czy należy odbyć sąd na Leonem III, w końcu zwyciężył pogląd Alkuina iprzekonanie, wypowiedziane już w VI wieku, że pierwsza stolica nie jest przez nikogo sądzona. Postanowionowięc, że papież złoży przysięgę oczyszczającą, co też uczynił na drugim posiedzeniu synodalnym (23.12.800).

Podobne prace

Do góry