Ocena brak

Wszczęcie postępowania w sprawie nieważności decyzji

Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011

Wszczęcie postępowania w sprawie nieważności decyzji następuje z urzędu, na wniosek strony oraz sprzeciwu prokuratora. Z powodu 4 przyczyn tzn.: kiedy decyzja została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości, została skierowana do niewłaściwego adresata, była rozstrzygnięta inną decyzją ostateczną, zawiera wadę, powodującą jej nieważność z mocy prawa, stwierdzenie nieważności jest ograniczone w czasie. Nie można unieważnić takiej decyzji od której wydania upłynęło10 lat lub spowodowała ona nieodwracalne skutki prawne.

Podobne prace

Do góry