Ocena brak

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA

Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011

Art. 165 § 1 postępowanie wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu.

Przepis powielony z kpa, choć mylący bo w niektórych przypadkach nie można wszcząć postępowania na żądanie strony np: postępowanie wymiarowe art. 23

Pozostałych przypadkach- podatnik składa deklarację podatkową, nie może wszcząć postępowania na swój wniosek. Organ podatkowy odmówi wszczęcia, bo sprawa została rozstrzygnięta deklaracją. Strona już sobie zobowiązanie wymierzyła.

Na żądanie strony np.- postępowanie wymiarowe w sprawie nadpłaty.

Wszczęcie postępowania z urzędu

§ 2 – formie postanowienia

§ 4 datą wszczęcia postępowania z urzędu jest dzień doręczenia stronie postanowienia wszczęciu postępowania

Art. 165 § 3a, 3b 5 i 7

Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi podatkowemu

Art. 170

Podobne prace

Do góry