Ocena brak

Współuczestnictwo stron w sprawie administracyjnej art. 62 k.p.a.

Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011

Art. 62 k.p.a. stwierdza, że można wszcząć i prowadzić jedno postępowanie dotyczące więcej niż jednej strony, jeżeli mamy do czynienia ze sprawą, w której prawa i obowiązki tych stron wynikają z tego samego stanu faktycznego oraz tej samej podstawy prawnej i gdy w sprawie tej właściwy jest ten sam organ administracji publicznej.

Podobne prace

Do góry