Ocena brak

WSPOŁUCZESTNICTWO MATERIALNE I FORMALNE W POSTĘPOWNIU SĄDOWOADMINISTRACYJNYM

Autor /luck25 Dodano /10.08.2011

Współuczestnictwo w postępowaniu sądowoadministracyjnym:

1)współuczestnictwo materialne- występuje gdy istnieje wielość podmiotów w sprawie sądowoadministracyjnej będącej przedmiotem postępowania.

2)współuczestnictwo formalne – gdy sąd korzysta z uprawnienie do połączenia toczących się przed nim kilku oddzielnych spraw pozostających ze sobą w związku. Chodzi o sprawy, które są podobne, mają ten sam stan faktyczny. Każda sprawa będzie zakończona wyrokiem

Podobne prace

Do góry