Ocena brak

Współuczestnictwo formalne i materialne

Autor /Chris Dodano /09.08.2011

Współuczestnictwo w postępowaniu sądowoadministracyjnym:

1)współuczestnictwo materialne- występuje gdy istnieje wielość podmiotów w sprawie sądowoadministracyjnej będącej przedmiotem postępowania.

2)współuczestnictwo formalne – gdy sąd korzysta z uprawnienia do połączenia toczących się przed nim kilku oddzielnych spraw pozostających ze sobą w związku. Chodzi o sprawy, które są podobne, mają ten sam stan faktyczny. Każda sprawa będzie zakończona wyrokiem.

Podobne prace

Do góry