Ocena brak

Współpraca między oferentami

Autor /Paige Dodano /15.04.2011

 

Współpraca (czyli inaczej kooperacja) między podmiotami rynkowymi działającym po jednej stronie rynku może odbywać się na różnych płaszczyznach.

Po pierwsze możemy mieć do czynienia z kooperacją pionową między przedsiębiorstwami, wówczas gdy współpracują ze sobą przedsiębiorstwa połączone ze sobą pewnym ciągiem technologicznym. Polega ona na tym, że przedsiębiorstwo wytwarzające pewien produkt współpracuje z przedsiębiorstwem, dla którego produkt ten jest czynnikiem produkcji. Taka współpraca daje korzyści kooperantom wynikające przede wszystkim ze zmniejszenia kosztów transakcyjnych i niepewności.

Po drugie, możemy mówić również o kooperacji skośnej (lub konglomeratowej), kiedy współpracują ze sobą przedsiębiorstwa, które nie są połączone ciągiem technologicznym i które wytwarzają zupełnie różne produkty, działając w różnych gałęziach gospodarki. Współpraca taka może występować między oferentami produktów komplementarnych, np. między producentami magnetofonów i kaset magnetofonowych, pralek i proszków do prania itp. Korzyści z takiej współpracy spowodowane są możliwościami manewrowania popytem, a więc i możliwościami zbytu jednego produktu, poprzez odpowiednie ustalanie ceny drugiego produktu.

Po trzecie wreszcie, współpracować mogą ze sobą przedsiębiorstwa wytwarzające produkt tego samego typu, a więc działające na tym samym rynku - mówimy wówczas o kooperacji poziomej. Ten przypadek współpracy będzie nas obecnie najbardziej interesował. Wskazywaliśmy bowiem już w przypadku omawiana funkcjonowania rynku oligopolu oferentów, że kooperacja może być opłacalna dla wszystkich oferentów współpracujących ze sobą. Opłacalność współpracy będzie jednak występować również w przypadku działania na rynku wielu oferentów.

Współpraca pozioma między oferentami może mieć charakter mniej lub bardziej ścisły. W związku z tym możemy tu wyróżnić następujące przypadki:

  1. Fuzji (połączenia się) przedsiębiorstw - przedsiębiorstwa dotychczas niezależne łączą się w jedno przedsiębiorstwo.

  2. Zawarcia umowy kartelowej - przedsiębiorstwa wchodzące w skład kartelu zachowują w zależności od zawartej umowy w mniejszym lub większym stopniu swoją niezależność, współpracują jednak ze sobą ustalając wspólnie ceny wyrobów, a w wielu przypadkach również wielkość produkcji poszczególnych przedsiębiorstw. Umowy kartelowe mogą mieć charakter mniej lub bardziej formalny - począwszy od tzw. „kartelu śniadaniowego”, poprzez różne formy dżentelmeńskiej umowy, aż po szczegółowo spisany układ kartelowy.

  3. Współpracy nieformalnej czy milczącej, np. przywództwa cenowego.

Poniżej omówimy problemy związane z różnymi formami współpracy poziomej oraz skutki współpracy oferentów dla funkcjonowania rynku.

Podobne prace

Do góry