Ocena brak

Współposiadanie i korzystanie z rzeczy wspólnej

Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011

K.C reguluje problematykę współposiadania rzeczy wspólnej, i korzystania z niej, przez współwłaściciela oraz problematykę pobierania pożytku. Treścią współwłasności są uprawnienia do korzystania z rzeczy i do rozporządzania korzystanie rzeczy wspólnej, polega na prawie do pobierania jej pożytków, oraz na prawie do jej posiadania i używania. Generalnie przychody z rzeczy jako podzielne dzieli się między współwłaścicieli proporcjonalnie do wysokości ich udziału.

Zaś posiadanie rzeczy jako niepodzielnych, przysługuje każdemu współwłaścicielowi i to bez względu na wysokość jego udziałów. W stosunku do całej rzeczy sposób korzystania i posiadania jest uregulowany, w ustawie, nie może być uregulowany umową może zostać określony na mocy orzeczenia sądowego. Każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnych oraz do korzystania z niej, w takim zakresie jakim daje się pogodzić współposiadanie i korzystanie z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli.

Podobne prace

Do góry