Ocena brak

Współposiadanie

Autor /Leonard Dodano /02.12.2011

Jest to posiadanie tej samej rzeczy wykonywane przez kilka osób. Współposiadacze władają rzeczą z wolą wykonywania wspólnego prawa dla siebie.

Współposiadanie samoistne występuje gdy zakres ich wspólnego władztwa odpowiada władztwu jakie ma miejsce przy współwłasności.

Współposiadanie zależne występuje gdy zakres wspólnego władztwa odpowiada władztwu jakie zachodzi przy wykonywaniu wspólnych praw rzeczowych ograniczonych lub wspólnych praw obligacyjnych.

POSTACIE WSPÓŁPOSIADANIA:

- współposiadanie które wymaga zgodnego działania wszystkich współposiadaczy

- współposiadanie które takiego działania nie wymaga

= rozróżnienie to ma konsekwencje gdy chodzi o zakres ochrony

Podobne prace

Do góry