Ocena brak

Wspólnoty Europejskie: fazy kształtowania

Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012

Wspólnoty Europejskie (WE), to termin symbolizujący 15 państw, które łączy wspólny system wartości, akceptowany porządek społeczny i demokratyczny system państwowy. Trzy instytucje są jej ostoją - Europejska Wspólnota Węgla i Stali, Unia Europejska, Euroatom, te trzy organizacje są zarządzane przez wspólne instytucje Unii Europejskiej. Droga jest długa, 1948 Organizacja Współpracy Gospodarczej dla zarządzania planem Marschalla, przekształcona później w OECD. W 1949 powstaje Rada Europy.

Najważniejszym momentem było pojawienie się planu Schumana 1950r. i utworzenie organizacji nadzorującej węgiel i stal. we Francji i w Niemczech w 1951. Europejska Wspólnota Węgla i Stali (Traktat Paryski). 1957r. EWG i Euroatom (wg. Traktatów Rzymskich), 1967 organizacje te łączą się tworząc ramy dzisiejszej Wspólnoty. Stało się tak ze względu na wspólne cele: stworzenie zorganizowane. Europy, dążenie do poprawienia warunków życia narodów.

Dlatego w 1978r. członkowie parlamentu Europejskiego zaproponowali by te organizacje nazwać wspólnotą europejską. 28.02.86- podpisano Jednolity Akt Europejski , postanowiono, że do końca 92r. utworzy się jednolity rynek wewnętrzny wspólnoty, ze swobodnym przemieszczaniem się osób i towarów, zaakcentowanie konieczności wspólnych działań politycznych.

Grudzień 91 - TRAKTAT z MAASTRICHT o Unii Europejskiej podpisany 9.II.92. Przewidywał, że do końca 1996r. powinien zostać zakończony proces budowy Unii walutowej, gospodarczej. i politycznej. Traktat ten ustanawia Unię Europejską.

Do góry