Ocena brak

WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE A UNIA EUROPEJSKA (organy, cele, zasady)

Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011

W latach 50 – tych i 60 – tych integracja i współpraca wielostronna w Europie realizowana była przede wszystkim w dziedzinie gospodarczej. Świadczy o tym powołanie trzech wspólnot, organziacji, odpowiedzialnych przede wszystkim za rozwój gospodarki:

 • Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS)

 • Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG)

 • Europejska Wspólnota Energii Atomowej (EWEA lub Euratom)

W ich skład wchodziły głównie państwa Europy Zachodniej. Od 1962r. można już mówić o Wspólnotach Europejskich złożonych z EWWiS, EWG i Euratomu.Organy WE:

 • Trybunał Sprawiedliwościorgan sądowy

 • Parlament Europejski – organ międzyparlamentarny

 • Komisja oraz Rada Ministrów – organ wykonawczy

 • Trybunał Rewidentów Księgowych (Trybunał Obrachunkowy) – finanse WE

 • Komisja, Rada Wspólnotforum współpracy politycznej

Cele WE:

 • EWWiS: rozwój gospodarczy, zwiększenie zatrudnienia i podnoszenia stopy życiowej, wspólny rynek surowców i produktów przemysłu węglowego i stalowego...

 • EWG: rozwój życia i wzrostu gospodarczego, stabilności, wzrostu poziomu życia, integracja gospodarcza (strefa wolnego handlu, unia celna, wspólny rynek), ochrona wolnej konkurencji...

 • Euratom: rozwój przemysłu atomowego, rozwijanie badań, ustalenie norm bezpieczeństwa...

 • EWP (Europejska Współpraca Polityczna): idea współpracy w ramach polityki zagranicznej

Zasady WE:

- Jednolity Akt Europejski – cel utworzenia Unii Europejskiej

Jednolity Akt Europejski przysłużył się do zawarcia Traktatu o Unii Europejskiej (Traktat z Maastricht). Stworzył on podstawy dla powstania i rozwoju Unii Europejskiej. UE ma być oparta na trzech wspólnotach (zmodyfikowanych) i wzbogacona o nowe formy współpracy. Ma regulować ponadto współpracę w dwóch dziedzinach, które nie wchodzą w zakres kompetencji wspólnot.

Organy UE:

Rada Europejska – naczelny organ polityczny

– Rada UE (wcześniej Rada Ministrów) – główny organ decyzyjny

Komisja Europejska (wcześniej Komisja Wspólnot) – główny organ wykonawczy

Parlament Europejski – reprezentuje interesy społeczeństw.

Trybunał Sprawiedliwości – stały organ sądowniczy

Trybunał Obrachunkowykontrola finansów UE

Cele UE:

postęp gospodarczy (tworzenie obszaru pozbawionego wewnętrznych granic)

– wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (nowa dziedzina)

– ochrona praw i interesów obywateli państw członkowskich (obywatelstwo Unii)

– współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (nowa dziedzina)

– utrzymanie i rozwijanie dorobku prawnego Unii

Zasady UE:

Traktat o Unii Europejskiej

Podobne prace

Do góry