Ocena brak

Wspólnota mieszkaniowa

Autor /Leonard Dodano /02.12.2011

Ogół właścicieli lokalu wchodzących w skład, określonej nieruchomości, tworzy z mocy prawa wspólnotę mieszkaniową, nie posiada ona osobowości prawnej. Może nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną. Za zobowiązania wspólnota odpowiada bez ograniczeń, a każdy właściciel, w części odpowiadającej jego udziałowi.

Podobne prace

Do góry