Ocena brak

Wspólnicy spółki komandytowej - różnice w statucie komplementariusza i komandytariusza

Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011

Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej.

Spółkę reprezentują komplementariusza których z mocy umowy spółki albo prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa reprezentowania spółki. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki wymagana jest zgoda komandytariusza. chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Komandytariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik.

Komandytariusz uczestniczy w zysku spółki proporcjonalnie do jego wkładu wniesionego do spółki. chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Podobne prace

Do góry