Ocena brak

Wspólne cechy samorządu terytorialnego w Europie Zachodniej

Autor /Al99 Dodano /23.08.2011

  1. Samorząd działa przynajmniej na 2 szczeblach: -lokalnym i - regionalnym.

  2. Tendencja tworzenia dużych pod względem terytorialnym i demokratycznym podstawowych jednostek samorządu (gmin), aby móc uzyskać większą samodzielność finansową.

  3. We wszystkich krajach Europy poszczególne szczeble samorządu nie tworzą układu hierarchicznego np. organ samorządu powiatowego był organem nadzoru nad samorządem gminnym. Teraz ten układ nie istnieje.

  4. W krajach zachodnich mamy do czynienia z ciągłymi reformami administracji terytorialnej, wynika to z kryzysu, jaki przeżywa administracja lokalna. Samorząd nie może skupić się na realizacji swoich zadań, ponieważ polityka mocno ingeruje w zadania samorządu.

  5. Spadek zainteresowania obywateli samorządem, słaba frekwencja w wyborach.

Podobne prace

Do góry