Ocena brak

Współdziałanie organu prowadzącego postępowanie z innym organem

Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011

Wprowadzono w 1980 roku. Art. 106: „gdy przepis prawa uzależnia wydanie decyzji od zajęcia stanowiska przez inny organ (wyrażenia opinii lub zgody albo wyrażenia stanowiska w innej formie), decyzję wydaje się po zajęciu stanowiska przez ten organ”. Organ ten posiada na to maksymalnie 14 dni od doręczenia mu żądania, gdy tego nie uczyni musi wyjaśnić dlaczego nie podjął działań-zostanie mu wyznaczony nowy termin- jeżeli nie to poniesie odpowiedzialność np. dyscyplinarną. Na zajęte stanowisko przysługuje zażalenie, organ może przed wyrażeniem opinii przeprowadzać dowody; postępowanie wyjaśniające.

Podobne prace

Do góry